ನಾಳೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ

ನ್ಯೂಸ್ ಮಿರ್ಚಿ ಓದುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂರ್ಖರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು 🙂

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!