History – News Mirchi

History

ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖರು – ಜತೀಂದ್ರನಾಥ ಮುಖರ್ಜಿ

ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲರು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ  ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ತುಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ...

Read More »
error: Content is protected !!