ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 1.5 ಕೋಟಿ ವೇತನದ ಆಫರ್

ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ರೂ. 1.5 ಕೋಟಿ ವೇತನದ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಫರ್ ಇದಾಗಿದೆ.

ರೆಡ್‌ಮಾಂಡ್ ನ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ತಂತ್ರಾಂಶ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ರೂ.93 ಲಕ್ಷದ ಆಫರ್ ಇದುವರೆಗಿನ ಉತ್ತಮ ಆಫರ್ ಆಗಿತ್ತು.