Tag Archives: ಆಸ್ತೀಕ

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 44 ಆದಿಪರ್ವ (ಸಂಭವಪರ್ವ)

ವಿರೂಪೋ ಯಾವದಾದರ್ಶೇ ನಾತ್ಮನಃ ಪಶ್ಯತೇ ಮುಖಮ್ | ಮನ್ಯತೇ ತಾವದಾತ್ಮ ನಮನ್ಯೇಭ್ಯೋ ರೂಪವತ್ತರಮ್ || ಯದಾ ಸ್ವಮುಖಮಾದರ್ಶೇ ವಿಕೃತಂ ಸೋ ಭಿವೀಕ್ಷತೇ | ತಾದಾಂತರಂ ವಿಜಾನೀತೇ ಆತ್ಮಾನಂ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 32

ಹೋತೃಗಳು ತಕ್ಷಕಾಕರ್ಷಕ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯಾಗದ ಕಡೆ ಸೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ತಕ್ಷಕನು ಇಂದ್ರನ ಉತ್ತರೀಯದಲ್ಲಿ ಅವಿತು ಕುಳಿತನು. ತಕ್ಷಕಾಕರ್ಷಕ ಮಂತ್ರಕ್ಕೂ ತಕ್ಷಕ ಬಾರದೆ ಇದ್ದುದನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಜನಮೇಜಯನು ಹೋತೃಗಳ ಬಳಿ "ತಕ್ಷಕನು ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ಇಂದ್ರನ ಸಹಿತ ತಕ್ಷಕನನ್ನ ಆವಾಹಿಸಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 31

ಸರ್ಪಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಜನಮೇಜಯನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಅಂತ. ಕುರುವಂಶವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಕ್ಷೀಣವಾಗಿ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ “ಪರೀಕ್ಷಿತ” ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಸರ್ಪಯಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 30

​ಇದುವರೆಗೆ ಹಲವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆವು. ಉತ್ತಂಕನ ಕಥೆ ಕೇಳಿದೆವು. ಸರ್ಪಗಳ ಜನನದ ಕಥೆ ಕೇಳಿದೆವು. ಗರುಡ ಮತ್ತು ಅರುಣನ ಜನನದ ಕಥೆ ಕೇಳಿದೆವು . ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 29

​ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಜ ಸತ್ತು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಆತನ ಪುತ್ರ ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದವನಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನ ಮುತ್ತಾತ ಧರ್ಮಜನಂತೆಯೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 26

[ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ : ಸರ್ಪಯಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಆಸ್ತೀಕ ಎಂಬ ಮಹಾವಿಪ್ರನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೂ ಜರತ್ಕಾರು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರೂ ಜರತ್ಕಾರು. ಇಲ್ಲಿ ‘ಜರಾ’ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷಯ ಸೂಚಕ ಶಬ್ದ; ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 25

ಹೀಗೆ ವಾಸುಕಿಯು ತನ್ನ ಅನುಜರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉಪಾಯ ತೋಚದೆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಏಲಾಪತ್ರನೆಂಬ ಸರ್ಪಶ್ರೇಷ್ಠನು ಸಭೆಯ ನಡುವೆ ಬಂದು “ಅಣ್ಣಾ, ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರ ನಿನ್ನ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 15

​ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಯಾವರ ವಂಶೀಯನಾದ ಜರತ್ಕಾರುವಿಗೂ ವಾಸುಕಿಯ ತಂಗಿಯಾದ ಜರತ್ಕಾರುವಿಗೂ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸುಮಧುರ ದಾಂಪತ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನೇ “ಆಸ್ತಿಕ.” ಈತ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 14

​ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರುರು ಮಹರ್ಷಿ, ಆಸ್ತೀಕನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಕಥೆಯನ್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಓದಿದ್ದೀರಿ…. ಆ ಆಸ್ತೀಕನ ಕಥೆಯನ್ನ ಶೌನಕರು ಸೌತಿಗಳಲ್ಲಿ…. ...

Read More »