astheeka – News Mirchi

Tag Archives: astheeka

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 29

​ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಜ ಸತ್ತು ಹೋದ ಬಳಿಕ ಆತನ ಪುತ್ರ ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದವನಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನ ಮುತ್ತಾತ ಧರ್ಮಜನಂತೆಯೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 15

​ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಯಾವರ ವಂಶೀಯನಾದ ಜರತ್ಕಾರುವಿಗೂ ವಾಸುಕಿಯ ತಂಗಿಯಾದ ಜರತ್ಕಾರುವಿಗೂ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸುಮಧುರ ದಾಂಪತ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನೇ “ಆಸ್ತಿಕ.” ಈತ ...

Read More »

ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ – ಭಾಗ 14

​ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರುರು ಮಹರ್ಷಿ, ಆಸ್ತೀಕನೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಕಥೆಯನ್ನ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಓದಿದ್ದೀರಿ…. ಆ ಆಸ್ತೀಕನ ಕಥೆಯನ್ನ ಶೌನಕರು ಸೌತಿಗಳಲ್ಲಿ…. ...

Read More »