ಇಂದು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಸಿ38 ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ – News Mirchi

ಇಂದು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಸಿ38 ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್

ಶುಕ್ರವಾರ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಸಿ38 ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಗುರುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 5:29 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಿಷನ್ ಸಿದ್ಧತಾ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಉಡಾವಣಾ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್, ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

28 ಗಂಟೆಗಳ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ನಂತರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:29ಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ 714 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುವ ಕಾರ್ಟೋಸ್ಯಾಟ್ 2ಡಿ, ದೇಸೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹ ಜತೆಗೆ 14 ದೇಶಗಳ 29 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿವೆ.

Contact for any Electrical Works across Bengaluru

Loading...
error: Content is protected !!