ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಧರಿಸಲು ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಯಭಾರಿಗೊಂದು ಸೀರೆ ಸೂಚಿಸಿ – News Mirchi

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಧರಿಸಲು ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಯಭಾರಿಗೊಂದು ಸೀರೆ ಸೂಚಿಸಿ

ಭಾರತದ 70ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಯಾವ ಸೀರೆ ಧರಿಸಲಿ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಯಭಾರಿ ಮೇರಿಕೇ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ತುಂಬಾನೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಸೀರೆ ತಮಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಹಲವಾರು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೀಟಿಗರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪರೂಪದ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವ ಸೀರೆ ಧರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಂತದ್ದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 70ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಾ ರಾಯಭಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಲ್ಲ.

ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಟ್ವೀಟಿಗರು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು #ಸ್ಯಾರಿಸರ್ಚ್ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಷ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ ಮೇರಿಕೇ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕು ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಟ್ವೀಟಿಗರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಟ್ವೀಟಿಗರು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂದರೆ ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಅವರು ಉಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

Contact for any Electrical Works across Bengaluru

Loading...
error: Content is protected !!